Tri mogućnosti

Kad desi se
kratak spoj
uvek varniči

To često
ne zavisi
od nas

Ponekad pali
nekada ubija

A sa tobom kad je
duša se
energetski napaja