On, pesnik (iz tajnog dnevnika o književnim junacima)

Kad je sa
prijateljima
dosadni su mu
Kad ima devojku
eskivira je
Kad nema devojku
onda je traži
Kad je sam
onda je očajan
Kad voliš sve
ne voliš nikog
Zaključio  je
o Žigosanom
Vita
jedne večeri
u kafeu Vepar
u Hamburgu
u svom notesu
za beleške