Tuga pesnička (iz tajnog dnevnika o književnim junacima)

Tuga pesnička
obično
o praznicima
izliva se iz srca
u moćno zvono
što radosti ljude
Zapisao je Žigosani
jedne večeri
u Dafininoj šumi
u svome notesu
za beleške