Vidarica Lena (iz tajnog dnevnika o književnim junacima)

Na Badnje veče
Lena je shvatila
da njenoj bajci
fali junak
Nije ga tražila
niti osvajala
samo je čekala
u slatkom snu
kao vidarica
jurodiva što zna
da priziv
i odziv u njemu
oduvek žive
Zapisao je
jedne večeri
u Dafininoj šumi
Žigosani