Jedan klik

U virtuelnoj igri
bez početka i kraja
kad je strast prećutana
samo jedan klik
preobražava
i Miškina  i Rogožina
u Nastasiju Filipovnu
O tome
niko ne govori
Ustvari
literatura je čudo
koje nam je Bog dao
tek da se obožimo
za svaki slučaj
Mi
obični i svakodnevno
umirući
ljudi