Kao razbojnik na gubilištu

Ponekad zalutam
u crne šume
Fransoa Vijona
i tamo potonem
u talog i mulj
Vilenim i bauljam
po smeću grehova
kao razbojnik
na gubilištu
Sve dok me jednog
jutra zimskog i sunčanog
ne probudi božanski
glas
pokojnog oca
"Kad sam bio mlad
mislio sam
za suv bagrem
da se u'vatim
procvetaće"
Šapće mi
kao da peva i moli
sve dok
ne ozelenim