Rada Vrabac

Muž ženi uvek mora
nešto da odnese kući
da ima šta da kuva
Kaže mi Rada Vrabac
sa smeškom na usnama
a okićen petokrakama
sa vojničkih kapa
kao ordenjem
po prljavom gunju
Ja kad nemam šta
odnesem repu
i nema gladi
To su jeli i partizani
za vreme rata
učio sam to u školi
A ja sam ostao komunista
u duši
Odobrim mu klimanjem
glave i shvatim
od svih lekcija Radi
je ova o kuvanoj repi
koju su u nuždi jeli
partizani
ostala najduže u sećanju