Kasno buđenje

Ljudi spavaju kao po kazni
uopšte uzev narod je zaspao
odrekao se jave
a duh pobune je pod tepih
zgazio

Gospod je milostiv
kad nas kažnjava samo snom
za grehe otaca naših
što se godinama u zagrljaju
sa zvedanim demonom
po crvenom pasulju valjahu

A ima nas i budnih
po zadatku da žrtvom sagorimo
da održimo plamen žiške
dok velika svetlost vaskrsnuća
vascelog na noge ne digne
rod naš