Lala sme što niko ne sme

Pre pola veka
sa salaša u Prečku je Čeda Belov
na dva magareta upregnuta
u tarnica nosio ovčije mleko
u tri limene kante
svakoga jutra u Bočarsku mlekaru
Čeda je bio čoban
jedan od najboljih u Banatu
Za sebe je govorio da nije siguran
da l' ga je Levuška, mati mu, rodila
ili ga je ovca ojagnjila
Tog dana je odno mleko i bio
na blagajnu da primi novce za
prethodni mesec, a usput je
pritero magarade kod kafane
Zelengora i ušo unutra da
popije jedno pivo
Nije volo da pije, a i pivo mu je bilo
uvek gorko, al' računo je, dobro je
još zorom, posle muže, na tarnica
fruštukovo leba, luka i slanine
pa da zagasi žeđ
Ušo je u kafanu, a šnjime i Kadet
pulin koji uvek gazdi svom
i čobanu pravom stoji iza leđa
Seo je z'astal i vikno
Ej, kelner, daj jedno pivo
A ovaj zauzet nekolicinom iz
treće smene podnapitih gostiju
nije ga čuo
Čeda još jednom viknu
Ej, kelener, daj jedno pivo
Kako ovaj nije na njega obraćao pažnju
Čeda mete prste u'sta i žvižne
da prozori na kafanu poispadadu
Kelner ga pogleda, klimne glavom
i odnese mu pivo
A pijani gosti za njim do Čedinog
stola
Bilo ih je šestorica, krupni, jaki
i glavati
Jedan priđe i zatraži da ih Čeda
časti, što ovaj i učini
Kad su primili piće, priđe mu drugi
da nazdrave ko bajagi, a usput mu
sruši šubaru sas astala i šutne je
na drugi kraj kafane
I treći se nađe tu da sa Čedom
zapodene razgovor, dok su
trojica izišla iz kafane i magarade
sapeše tako da su polegali dole
u tarnica
Čeda je sve mirno razgovaro ne ljuteći se
sve misleći šale se ludi i pijani Bosanci
Kelner, vikne Čeda
daj još jednu turu meni i ljudima pa da
krenem, treba da idem da radim
ovce me čeku i oma da platim
I već su uveliko pili drugu turu
kad jedan, videvši kadeta kako mirno
leži kraj Čedine stolice, podvikne
i nogom šutne psa
Marš džukelo, jebo te gazda
a ovaj nenadano cijukne i skoči
a i Čeda najednom skoči i podvikne
Sad je dosta, s vama više nema divana
Kadet, ajd idemo, i krene ka vratima
i tamo vide šta su mu uradili
sa magaradima
Niste to trebali raditi, ljudi
a u sebi je već kiptio od besa
al' se uzdržavao
Kad mu jedan od pijanih priđe
i gurne ga s leđa da je preko nekoliko stepenika
pao pred kafanu
Lalo, nije za tebe piće, viko je jedan
Smrdljivi čobane, teraj se u pičku materinu, vikao je
drugi
I još je bilo ružnih i grubih reči, ali ih Čeda
više nije čuo
Uzeo je sa kola čobanski štap sa kukom
i podvikno na pulina
Kadet, fogme
i na komandu krenuše i Čeda i Kadet
na pijane Bosance u kafanu
Ovi su se još smejali i kreveljili
ne verujući da će Čeda udariti
na sedmoricu
Da vam jebem i oca i mater bosansku
da vam jebem voz koji vas je dono
da vam jebem u'sta onog što vam je zabadava
dao kuće i penzije
Sve ću vas odrobovati
I Čeda krene na njih sas štapom
i tu je nastala opšta tuča
Kadet je trojicu izujedo i pokido im čakšire
a onda su svi narnuli na Čedu i oteli mu štap
A Čeda onda izvadi čobansku brisu
Koji će prvi da ga probušim
Probuši mamu tvoju, vikao je jedan
nailazeći
I Čeda mu zarije brisu i stomak
Naiđe drugi sas stolicom u rukama
i njega probuši
naiđe treći sas dve flaše u rukama
i trećeg Čeda
Krv je liptala po kafani
Kelner je otrčo na poštu da telefonom
pozove policiju iz Bečeja
šireći ruke i vičući
Ljudi, pobi ljude, pobi ljude, ovaj divljak
Videviši da su jedni savladani
a da su drugi pobegli
Čeda odporaži magarade i sedne u tarnica
i pojuri kroz selo prečicom
na ledinu, pa do salaša
Još pre nego što je stigo
na salašu su ga je čekala dva policajca
sa plavim fićom, zvali su se Đoka i Pera
i odmah su bez pitanja šta se desilo
krenuli da Čedu liše slobode
I u borbi sa njima dvojicom
Čeda je Đoki policajcu odgrizo uvo
Čeda je bio čoban hajduk u tim vremenima
nije nikoga diro i vredno je i danju
i noću radio
Ali kad ga diru, onda je umo da se odbrani
govoreći
Lala zna što niko ne zna
I Lala sme što niko ne sme
pa čak i da robija na pravdu boga