Zavičajni pisac

Ja sam zavičajni
banatski pisac
A moj zavičaj se
prostire
dokle dosežu
jezici
naroda koji
u Banatu živi
i koji je u njemu
živeo