Dogovor politički

Vi ćete reći šta sve imate
a ja ću vam reći šta sve nemam
a onda ćemo se dogovarati
kako da ništa ne uradimo