Uvek nešto ne valja


U kući sam kod Mite. Ne u kući, već u štali. Vodio sam nekog sa mnom da gledamo konje, marvu, sve drugo što on ima tu unutra. Moj Gospode.

A kad tamo, za jaslama, konji beli, konji crni, konji žuti. I ždrebadi svakojaki’.

Poređani, očešani i za jasle privezani. Pokazujem saputniku kako lepo to izgleda. Pastuvi s jedne strane, kobile, žrepkinje, opet s druge. Ždrebci na jedan ćošak za male jasle, a omadi s druge strane za druge jasle. Moj gospode.

Kod ovog čoveka je sve u štalu u redu. A sina mu je pre nekol’ko dana ubila struja. Uvek nešto da nije u redu, moj Gospode.

Svuda nešto što ne valja. Moj gospode.