Pesnička republika (Kosanović, Borislav, Sombor, Srbija)

M/J

Sada vidim kroz te slike jasne
ovaj život nada je i boli,
sve u trenu sa treptajem gasne
par tih kapi zbog kojih se proli

ono što se sakuplјalo nadom
u toj čaši verovanja žudnih,
odricanja i molitvi kradom
provedenih dugih noći budnih.

Sada vidim uzalud je sniti
u toj tami samo tračak biva
svetlost,  koja poželi se kriti

pred pogledom kao da je živa,
a onda se utopi u tamu,

mračnu sliku u još crnjem ramu.


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: