Pesnička republika (Lazičić-Putnik, Ljiljana, Pula, Hrvatska)

Skriveni snovi

Pregledavam snove
iz noći u dan,
čitam i misli
skrivene u srcu.

Volim da danas
zagrlim i zvezdu
koja nema priču
ali ima san.

San je o dugi
neobične boje
koja nosi bisere
mesecu na dar.

Šaljem ti i note
za čitanje misli
da dodirnu dušu

uvek u septembru.


Iz knjige Pesnička republika: Zbornik radova II


Više o knjizi: