Višeglasje (Luthander, Eleonora, Štokholm, Švedska)

DVE MADONE
(Radovanu Vlahoviću)

Dve madone
ne zna se koja je mlađa
ne zna se ko je koga rodio
dve koke starije od jaja.

Dve madone
u novom svetskom poretku
sa pasošem
Pesničke Republike
prelaze granice dozvoljenog.

U kvadratu pustinje
za njih je podignut grad
srcoliki pečati dobrodošlice
za dve madone
vize za raj.

Vrijediš, Elo, za tri
muške glave
čista matematika.

Dve madone ‒
šest muškaraca putuju.

Ratuju, rade i grade
i ruše kad treba.

Šest muških pametnih glava
dve madone
osam ljudi
šesnaest nogu
šesnaest ruku
da brane čiste duše

dve madone.


Iz knjige VIŠEGLASJE: Zbornik odabranih pesama 8. Evropskog Fejsbuk pesničkog festivala

Više o knjizi: