Kažeš mi

 Samilost

je

klopka

Nostalgija

je

dosadna

i

površna

Zlatno

tele

je

simbol

duša

prodanih

Oholost

je

prećutana

osveta

A

smrad

je

odsustvo

lepote

A

život

je

tako

jednostavno

dobra

stvar

što

nam

se

desila