Mirišljava nalik maramici melodija

 Bila si mesečeva ćerka što žudnjom je obeležila debilni ponedaljak.Ja ja sam tada još uvek verovao u nemoguće.Sreli smo se na kobilici od tambure.Nebitno smo presekli vlažnim i nabreklim pogledima zelene trzalice.I počeli smo da rastemo sa krikom mliitavog bluza koji se penio prepariranim krvotokom instrumenta u koji smo se kao duhovi uselili. A bilo nam je i dobro i toplo dok smo se zagrljeni i stopljeni ježili od mirišljave nalik maramici melodije.