Radost

 Još uvek skrivam tihu radost koju mi donosi misao o tebi.Kazati je ljudima i podeliti je sa njima u razgovoru,značilo bi rasčiniti magiju privlačenja u tišini misli naših bića.Činim to pred bogom duboko verujući da nas je on sabrao da u njegovo ime oradošćavamo jedno drugo.Da kroz literaturu koju stvaramo donosimo ljudima radost i uzvišeni smisao življenja.