Sa moje desne strane je bista prvog sekretara Matice srpske Teodora Pavlovića koji je rodom iz mog sela, a sa njegove desne strane je sadašnji sekretar najstarije srpske nacionalne institucije Milan Micić.