O prevođenju

 "Granice tvog jezika su granice tvog sveta" uči nas Vitgenštajn,Mi u Banatskom zato i prevodimo knjige naših autora na jezike naroda koji žive u Banatu kako bi proširili granice našeg sveta .