O protestima umetnika

 Sinoć nakon završene izložbe Aleksandra Bjelovuka u Kikindi u galeriji S novinar radio Kikinde Dragan Batinić je umetniku postavio sledeće pitanje;"Svojevremeno ste u Vukovaru  štrajkovali glađu u želji da vlastima skrenete pažnju na izuzetno težak materijalni  položaj umetnika i na veliku nezainteresovanost države za kreativnu umetnost."

A Bjelovuk mu je odgovorio; Sada bih sve uradio i radim drugačije. Umetnost ne može da živi bez materijalne i finansijske pomoći države, a država bez umetnosti i narod i ne postoje.Svakodnevno stvaranje i permanentno pokazivanje ljudima onog što je stvreno od umetničkih dela je najveći protest. Slušao sam njihov razgovor a u meni je odzvanjala u duši poslednja rečenica; "Svakodnevno stvaranje i pokazivanje je najveći protest."