O beleškama koje se nikada ne završe

 Pišući svakodnevno,  i tako danima nedeljama i godinama primetio sam da snaga i intenzitet misli i energije sa kojom želim određene događaje života i duše da zapišem nisu isti.Razlozi tome su različiti i nebih se bavio njima. Primetio sam listajući sveske i kopajući po beleškama da imam veliki broj onih koje su počete, ali nikada nisu završene.Satima sam ih isčitavao i sve u želji da pronađem neku manu kako bi ih obrisao, ili pak bacio papir u kantu za smeće, nisam našao ni jedan pravi razlog. Odlučio sam,  možda jednog dana objaviti knjigu od nedovršenih beleški.