Ako kažeš

 Katreno masni direk - poboden duboko u zemlju, u Karlovu, u Banatu, što koreni se sve dublje, i razlistava, i razgranava se sve više - biću to ako poželiš. Crni petak za one što trguju svetinjama, što preprodajući ćare malo moći i pričine, aplauza od jecaja isčinjenih na mukama od naroda vaskolikog, vaseljene moje rodne. Ako kažeš maljčikboj biću što iz nedara vadi pticu rugalicu, da pevajući razgoni strvinare i nečiste, što propovedi o usrećenju drugih drže, a samo na sebe misle. Ako kažeš, ćutaću kao zaliveni i hladni stećak i pljunuti usrećiteljima u facu čemer sveta vaskolikog. Da se sklone, da nestanu, da se potru među sobom i postanu crna fleka na porubu od čakšira maljčikboja. Ako kažeš zvono, muzika ću biti osunčana mlada i svečana arija što radost ljudskim srcima donosi.