Štimovanje

 Pristupam

lakoverno
komori
mračnoj
Crnoj sobi
gde piruju
zablude
Klavirštimer
podešava
dirke
U umu
narodnom
i mom

Kad krene

svirka
Biće veselo
osećam
do suza
veselo