Moje selo je je starije od Amerike. Plevna-Karlovo-Dragutinovo-Novo Miloševo osnovano je 1751 godine Sjedinjene Američke države su osnovane 1776 godine.