Dok moji domaćini čekaju da mi uruče darove kao nagradu ja citiram mog novog prijatelja Antišu koji je novosadski student i šezdesetosmaš koji na pitanje KAKO SI odgovara DOBRO a odmah zatim dodaje BOLJE NEGO ŠTO SAM ZASLUŽIO.