Bože kako sam bio srećan sestro

nije to bila samo kurtoazna zabrinutost
za zdravstveno stanje drugara iz detinjstva
bio je to strah da se ne izgubi onaj koji se voli 
A već sam mislio zaboravila si me
a ti se javljaš
daješ mi volju da živim
Bože kako sam bio srećan
činilo mi se umirem a srećan sam
čitavu noć nisam spavao i sve sam jednako mislio kako je naša ljubav oduvek postojala.,
i ne samo to već da će ostati da živi u večnosti kao nadnaravna lepota trenutaka
koje je Gospod dao smrtnicima tako tek za života osete delić raja koji je namenjen 
njegovim miljenicima.....