Ratovi.

 

Nikada
ne počinjem
ratove
sa ljudima
Više sam sklon
sebe da napadam
Noću
u tišini
kad niko ne vidi
sem Boga
kako kao oluja
grme
teška oružja
dok vodim rat
između
mene i mene