Повадићу све сиграчке

 Повадићу све сиграчке


Из баџуре за оџаком
И узећу ашов мали
Та не ашов
Већ ашовчић
Прикопаћу бели путић
Сред авлије naše dične
Мој Господе
Пролеће је већ букнуло
И рачунам биће добро
Да сиграчке ја расадим
Па да видим
Шта ће бити
Дал ће нићи
Кад на време све урадим
Мој Господе
Под мотиком лутке садим
И кенове и барбике
У кућице сабље мећем
Пушке доле
Бомбе горе
А прико њи
Површивам
Тужне лопте
Мало беле мало плаве
Крпењаче од шињела
Мој Господе
А код црне узглавнице
О човече не љути се
Ја простирем
Чивињаком од челика
Рупе бушим за фигуре
За пијуне
Лауфере и топове
Чивињаком рупе бушим
За краљеве и краљице
И правим им гњизда мала
Од колача
Од рогача
Од земљице мученице
Па нек никне
Кад год оће
Па нек никне
Шта год оће
Нека никне
Како оће
У пролеће
Кад ти кажеш
Мој Господе