Bivša draga

 Ne ličiš više

na sebe
a nisi ni stara
i sumorna
kao ja
Kažu mi
samo si bleda
senka
mesečeve mene
otšak
sunčevog zraka
iz tužnog sna