Ja sam svoj

 Nikasso svet doživljava

lično
Sve što je njemu važno
nameće da i drugima
postane
Teško ga je ponekad
obuzdati
da ostane u grancama
društveno prihvatljivog
Njegovi nagli izlivi
veselja ili tuge
stvar su srca
i teško se mogu
razumeti
On savršeno prima
vibracije radosti
i tuge u sebe
a onda ih reemituje
na svom fejsbuk
profilu
Meni ponekad to
kao neuviđavnost
zasmeta
I kad ga pokušam
ukoriti
on se ljuti jer veruje
snagom emocije
da je duboko u pravu
pa čak i onda
kad ruši uobičajene
konvencije
u odnosu na druge
Uvek me iznova
uverava i kao da kaže
Ja sam svoj i ne želim
se menjati