O muzeju ŽERAVICA

 Poštovani prijatelji, pred nama je jedan lep primer spoja ljubavi, struke i kapitala.U ovom muzeju smo u prilici da vidimo kako su se Evropa iz svet iz vremena futurizma sastali na jednom mestu u muzejskom prostoru porodice Žeravica.Eksponati koji su pred nama duboko su vezani kroz proces poljoprivredne proizvodnje i sa našom banatskom tradicijom ne samo vezanosti za zemlju kako predmeta koji obrađujemo i kultivišemo već i za naše ukorenjivanje u nju.Svi oni koji do sada nisu bili u prilici da posete ovaj muzej neka navrate u Novo miloševo i na jednom mestu pogledaju kako se svet traktora i poljoprivrednih mašina menjao u poslednjih sto godina.Mogu da vide mašine koje su stizale u naša banatska sela samo nekoliko godina od trenutka kad su po prvi put proizvedene.U muzeju Žeravica može se naći cela Evropa na jednom mestu. Vredi ga posetiti i osetiti pregalaštvo jedne porodice koja nas uči i pokazuje nam da se granice umeju izbrisati zaslugom vrednih i izuzetnih pojedinaca. Pogotovu one socrealističke koje su godinama pravile razliku između kulture grada i kulture sela.