O prisluškivanju

 Nikada na to nisam obraćao pažnju, a moja nesmotrenost mi se često obijala o glavu. Postoji nešto u ljudskoj naravi što čini da čovek voli da prisluškuje jedan drugog. Da vreba drugog u trenucima slabosti ili neuravnoteženosti i da zna nešto što bi neki želeli da sakriju. Poslednjih godina uvideo sam da sam, kad je reč o pojavi koja će u poslednje vreme biti i ozakonjena od strane države, imao saznanja različite vrste i nešto malo se u njih i uputio baveći se pisanjem proze koja je podrazumevalai bavljenje ljudskim sudbinama, kao i životima pojedinaca koji su ulazili u različite društvene odnose. Ali nikada tome nisam racionalno i proračunato pristupao. I kad sam se malo bolje zagledao u svoje detinjstvo i prošlost video sam da je kod mene obuka i trening postojala, a da i nisam to znao, još u detinjstvu. Kad bih nešto zgrešio i želeo to da sakrijem moja baka mi je govorila maksimu koju je verovatno naučila još u svome detinjstvu: "ZAKLELA SE ZEMLJA RAJU DA SE SVAKE TAJNE ZNAJU". Ta da sam još shvatio i naučio da nema važnosti sakrivati istinu o nekim događajima koji su se desili u mome živitu kad će se one svakako jednog dana saznati. I nije da nisam pokušavao da slažem. I nije da nisam tražio načina, puta i mogućnosti da sakrijem neke moje za da detinjstvo zabranjene radnje, ali video sam da je istina veoma brzo izlazila na videlo. A pošto se zemlja zaklala raju, da se svake tajne znaju, ja i nisam imao razloga da u to ne verujem, jer se više puta pokazalo kao tačno, a i moja baka je bila žena u čiji autoritet iskazanog nisam imao razloga sumjati - ja sam tu maksimu prihvatio zdravo za gotovo. I kroz život sam išao slobodno bez straha od onih koji me uhode i prisluškuju, a sve u nadi da će otkriti neku tajnu koju bih ja želo da prećutim. Da me uhvate zabezeknutog u laži i podvali. Naravno da sam i ja prepun ljudskih slabosti sa kojima se kroz pisanje svakodnevno hvatam u koštac i tražim načina da ih potisnem, okujem, podlančam i stavim pod kontrolu. A ponekad, kad to i ne uspem, onda, naravno, radnju rade oni što me prisluškuju.