Kad čekaš goste

  Kad čekaš goste, govorio je moj pokojni otac, za svakog spremi po nešto. I nemoj da škrtariš, bolje da malo priostane nego da nemaš dosta. I zapamti, kad dođu nikad nemoj ti da ih sortiraš, svako će naći onog koji njemu treba. Pevač će naći pevača, pripovedač pripovedača, pijanica pijanicu, kurva kurvu. Tvoje je samo da spremiš pun astal, a oni neka se sami sortiru po volji i neka se služu po volji kako kome i šta kome godi. U našoj veri se veruje da su i mrtvi živi i ja ću da poručim pokojnom ocu, slično je babo i na fejsu.