O čemu pišeš - pita me Toša

 Pišem o osećanjima
u stvarnosti i snovima
Govorim o događanjima
kod mene
ljudi koje znam
i sveta koji bih želeo
da spoznam