O lepa Jeleno

 Možeš ubiti iz ljubomore, a zbog ljubavi. Nisi to rekla, o lepa Jeleno, bilo je to jedno jasno a ne utemeljeno u unutrašnjem biću osećanje.Emotivno verbalna neravnina što isijava požudom. Troja nije pala,a Ahilej još nije besmrtan. Želeo što i svi ljudi, samo je želeo više. I ti si želela što i sve žene, samo malo više. A onda je Homer zaspao. Bio je kraj Janurara, dan sunčan, prolećni, a Troja je čekala.