San mog prijatelja

 Javlja mi prijatelj - sveštenik, pesnik, profesor i fotograf: Sanjao sam da se tučem sa tobom. To me malo u prvi mah zbuni, a odmah potom me razveseli. Već zamišljam kako se jedan od njih četvorice koji se nalaze u njegovoj duši odvažio da se bije sa mnom. Mislim da je pesnik prvi počeo da se koprca, gurka i podgovara profesora i sveštenika da se pobiju sa mnom. Oni su se nećkali, a fotograf je verovatno poverovao pesniku. I krenuli su da nagovaraju zajedno profesora koji je, uglavnon nezadovoljan sobom i životom, pokušao da nađe neko naučno objašnjenje za slepu mržnju pesnika prema meni. A i sam je uvek spreman da nekome zalepi po neku etiketu s obziraom na svoje akademsko zvanje. I naravno, kad se prethodna trojica dogovore da će da se biju i da me biju, onaj četvrti - sveštenik je tu samo da ih blagoslovi. A i kako bi bilo drukše.