DARIVANJE

 Tumačiš pogrešno

znakove tela

simbole sjedinjenja

Tajna je postala javna

Želje su ostvarene

Cilj je postignut

kobajagi u snuNagrađeni i nagrada

NEDOREČENI su zvuk