Moje tumačenje života

 Moje tumačenje života i sveta oko mene inspirisano je sa stalnim pokušajima da dosegnem nevidljivo , da spoznam nespoznato, ono duboko zakopano u meni u nama, da ga otkrijem definišem osvetlim i iskažem, kako bi bar na tren dao svemu ovome što proživljavam i što proživljavamo dao neki uzvišeniji i produhovljeniji smisao.