a............A

 Da dobijem se

u pesmi kao na lotu
U varnici zagrljaja
muškaraca i žene
Kao dar svetlosni
na raskršću
života i smrti
Kad život dan i noć
svedem na reč
na slovo a........A