Kolebanje

 Utvrđen u glasu

slovu

što se proteže

dugim kaljavim putem

istorije

Natrpane

sa brda i sa dola

jezikom

Kolebam se prizorima

očima snevača

viđenim