Selektivnost

 Selektivno pamtim

od kad su me uhvatili

za noge da vide šta sam

Selektivno čitam

tek da ostanem na visini

zadatka

Selektivno pišem

kad padne nek lane

Spremam se da umrem

selektivno

U času kad mi to bude

odgovaralo

u selektivnom pamćenju