Podvig

 O tome da ću napraviti neki veliki podvig maštao sam čitavog života. Još od detinjstva sam se spremao za nešto veliko, neuobičajeno i važno. I sve sam to činio sa malenom zadržkom, baš kao i glumci u filmovima koje sam gledao u večno hladnoj bioskopskoj dvorani u mome selu. U detinjstvu sam mislio da to život od mene očekuje i taži, da je to neminovnost i da ja svakako moram učiniti nešto posebno što će zadiviti svet. I nije da nisam pokušavao i ne mogu reći da mi sudbina i Gospod nisu bili nalonjeni. Istina je da sam različite podvige u različitim dobima života sa različitom ozbiljnošću shvatao. Unosio sam se u izvršavanje samozadatih imperativa veoma često svom snagom i silinom uma i tela. I činilo se da što je moj cilj bio udaljeniji, sve sam više odmicao od običnog i prosečnog. Ne bih nabrajao sve zadatke koje sam pred sebe postavljao i čega sam se sve odricao da bi ih priveo kraju u onoj meri koliko su moje snage i moći to dozvoljavale. Rezultati su dolazili kao u talasima plime. Neki su bili za mene veoma korisni, a neki su mi čak i štetili. Nisam se predavao, nastavljao sam neumorno da jurišam na nebo i da pred sebe postavljam sve novije, i veće, i značajnije zahteve. Podvizavati se u osvajanju novih prostora mi se činilo dovoljno vrednim, za mene ratobornog čoveka, koji je još u detinjstvu odlučio da ne nestane bestražno sa ovog sveta, da se ne podčini volji gomile, autoritetu države, ma koja ona bila, i, naravno, da ne prihvati ljudsku idolatriju klasičnog fanovskog tipa obožavanja lidera u bilo kom smislu te reči. Odnos sam gradio sa Bogom koji je u meni, a koji se ujedno nalazi na nebu i koji čini beskonačnost. Taj odnos nije nikako bio racionalan i teško da se moše opisati rečima. Odnos sa sveprisutnim bogom (u meni i na nebu) gradio sam verujući da kroz ono što stvaram trebam, dakle, kroz podvizavanje tragati za radošću beskonačnog, a taj put sam nazvao "novim zenitom", što bi značilo u racionalnom svetu potraga za najvišom tačkom na nebu. Ali kako godine prolaze,shvatam kamarajući iskustva,milosti i nemilosti što mi ih je življenje donosilo, da se ciljevi i izazovi i ne menjaju mnogo, tek za po neku nijansu,a da su zahtevi i sebični mladalački inperativi pretočeni u molbu svevišnjem za bezbolan život i trajanje u vremenu što dolazi.