Svi moji rođendani

 Od mog rođenja pa do dana današnjeg rođendanima nikada nisam pridavao neku veliku važnost.To je negativan stav koji sam kao lični prtljag počeo da nosim od kad znam za sebe a primio sam ga od mojih roditelja, od dede i babe i ostalih predaka koji rođendanima nisu nikada pridavali nikakvu važnost. To patrijahalno poluspartansko na banatski način vaspitanje sam posisao sa materinim mlekom a docnije je ono potkrepljivano svim ostalim negativnim i ironičnim stavovima mojih najbližih koju su ujedno bili i model i obrazac za usvajanje i prihvatanje neprihvatanja ređendana kao nekog velikog ličnog praznika.

Tradicionalni srpski živalj u banatu za vreme stare Jugoslavije nije imao kult rođendana već kult imendana koji je uglavnom vezivan za nekog od svetaca koji je srpska pravoslavna crkva afirmisala.Moja porodica je oduverk negovala i praznovala samo nekoliko praznika i to je bio dvestogodišnji red koji se nije menjao i koji niko nije nisačim novim remetio.

Praznovali su Božić, Uskrs i Sv Nikolu kao najveće i najvažnije praznike, a potom seosku slavu Sv Iliju i Duhove kao još jedan u nizu velikih praznika crkvenih. Sve drugo je bilo manje važno, a pogotovu su bili nevažni rođendani kao mali kultovi pojedinih članova porodice. Red se u mojoj kući znao i hijerarhija se morala poštovati i tu nije bilo mesta za neke lične  i posebne promocije a pogotovu ne neke kad su deca u pitanju.

Tek posle drugog svetskog rata moj stric koji je bio činovnik u Zrenjaninu, i moj Teča koji je bio činovnik u Zemunu  su počeli da uvode rođendane kao neke nove male porodične praznike za svoju decu.Normalno je da su moji rođaci koji su živeli u gradu prihvatali te nove i novokomponovane sacrealističke i malograđanske rituale i da su ih kao događaje kroz priču plasirali i u mojoj porodici, Ali kod mene se ništa nije nije menjalo.Deda i otac su na to gledali kao na pomodarstvo a majka i baba se nisu ništa veliko ni pitale.

I evo sada u trećem mileniju vidim da je slavljnje rođendana postalo masovono i da ga upražnjavaju i oni od jedne do sto jedne godine.Ja sam i dalje ostao izgleda da živim u osamnajstom veku bar kad je slavljnje mog rođendana u pitanju.Nikada od njega ne pravim feštu jedino se u tišini i osami moje radne sobe koju još zovem sobom predaka sa bibliotekom pomalo zamislim i ironično nasmešim nad proživljenim do sada životom.