Четврт века

  

У том селу У мом селу   На крај света Сас усудом Ја се срвим У локалу ко глобалу Сас алама Крбам руке И тропарим У по гласа О слободи О чистоти О лепоти А предамном У фотељу заваљени Исти људи Исте жене Мале чике Злобне тете Гледаду ме И жмиркаду И не слушу Шта има кажем Већ се вату За ћитапе Труковане На папире За таблице С Теразија Ди су лепо Написали Распореде и науке Коме треба Кога треба Да љубимо Дал у образ Ил у руку Ил под руку С киме треба Да се лепо Уватимо А ја станем Узрујам се Крв ми јурне Кроз рукаве И блокеје Па помислим Да подвикнем По паорски и Банатски Али нећу Немам каде С макар киме Да натежем Часне речи Чисте риме Нису ситни Људи криви Већ је крива Натегача